Цэс / МУИС-МСХ-ийн тухай / Танилцуулга


МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн анх 1991 онд Монгол судлалын лаборатори нэрээр байгуулагдсан бөгөөд тодорхой хугацаанд завсарлаж байгаад 2000 онд Монгол Судлалын Төв нэрээр дахин байгуулагдаж, 2011 оны 8 дугаар сараас МУИС-ийн захирлын 400 тоот тушаалаар Монгол Судлалын хүрээлэн нэртэй болж бодлого, үйл ажиллагааны хүрээ нь өргөтгөн зохион байгуулагдсан. 2013 оноос МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэсийн харьяанд ажиллаж байна.

МСХ нь МУИС-ийн хэмжээнд монгол судлалын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх, удирдлага, менежментийн шинэчлэл хийх, монгол судлалын залуу халааг бэлтгэхэд туслах, чадавхийг сайжруулах, дэлхийн монгол судлалыг хөхиүлэн дэмжих, бүх талаар хамтран ажиллах, мэдээлэлээр хангах, сурталчлах, монгол судлалыг хүртээмжтэй, үр ашигтай, бүтээл болгох, орчин бүрдүүлэх зорилготой судалгааны байгууллага юм.

МСХ нь монгол судлалын чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил эрхлэн явуулдаг байгууллага, төвүүдийн эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, харилцан мэдээллээр хангах, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг өөрийн мэдээлэл, сэтгүүл, цувралаараа дамжуулан дотоод гадаадын монгол судлалын хүрээнд түгээх, сурталчлах, үйл ажиллагаа явуулдаг.

Бид доорх чиглэлүүдээр төвлөрөн анхаарч ажиллаж байна.

  • Эрдэм шинжилгээний төсөл хэрэгжүүлэх
  • Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, мэдээлэл, цуврал бэлтгэх хэвлэх
  • Эрдэм шинжилгээний семинар зохион байгуулах
  • Эрдэм шинжилгээний онол практикийн бага хурал, симпозиум, их хурал, монгол судлалын зуны сургууль санаачлах, зохион байгуулах, оролцох
  • Гадаад, дотоодын монгол судлаачдыг дэмжих, сургах, тэтгэлэг олгох, хамтран ажиллах
  • Гадаадад ажиллах багш нарыг дэмжих, нөхцөл бололцоогоор хангах

Тус хүрээлэнгээс Монгол судлалын бүтээлүүдийг дотоод гадаадад түгээх зорилгоор:

  • “Acta Mongolica” 16 дугаар
  • “Mongolia: Area and culture studies” 3 дугаар
  • “Mongolia and Northeast Asian studies” 1 дугаар сэтгүүлийг цувралаар хэвлэжээ.

Тус хүрээлэнгээс улсын болон олон улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал, симпозиум, эрдэм шинжилгээний их семинар, уншлагыг удаа дараа зохион байгуулж ирсэн. Дурдвал, “Монгол судлалын шинэ чиг хандлага” I, II олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, “Монгол хэл бичгийн тулгамдсан асуудал” I, II, "Монгол судлалын сургалт, судалгааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв", БНТУ-ын Истанбулын их сургуультай хамтран “Turkic-Mongolian History Workshop in the Light of Gцk-Tьrk Monuments”, Алтай судлалын азийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Монголын түүх бичлэг: шинэ зууны эхэнд”, БНХАУ-ын Төвийн үндэсний их сургуулийн Монгол хэл, утга зохиолын салбартай хамтран “Монгол хэл, утга зохиол судлал”, Монгол улсын Үндэсний номын сантай хамтран “Монгол сурвалж бичгийн өв” зэрэг олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг тус тус зохион байгуулжээ.

Тус хүрээлэнд хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй төслүүдийг дурдвал:

"Монгол судлалын мэдээллийн нэгдсэн сан", "Монгол хэлний хэлзүйн лавлах толь бичиг", "Завхан аймгийн Тэлмэн сумын хүн чулууны сэргээн засварлалт", "Монгол тайж, ноёдын өргөмжлөл", “Юань улсын судар” 12 боть, "Дэлхийд түгсэн монголын нууц товчоо", "Монголын эртний түүх" (таван боть) төсөл, Нийтээр эзэмших монгол хэл ном, www.mongolkhel.mn цахим хуудасны танилцуулга, дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс" 9 боть зэрэг төслүүд хэрэгжсэн.

"МУИС-ийн профессорын эрдмийн өв" цуврал бүтээлийн эхний дугааруудад монгол хэл бичгийн нэрт эрдэмтэн, профессор Д.Төмөртогоо, Ш.Чоймаа, Ц.Шагдарсүрэн, М.Базаррагчаа нарын эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган бүтээлүүд хэвлэгдэж нээлтээ хийсэн. “Монгол сургаалын сонгомол”, "Монгол хэлний викитоль https://mn.wiktionary.org " хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зэрэг төслүүд хэрэгжиж байна.