Цэс / МУИС-МСХ-ийн тухай / Ажилтан нар


Сэрээтэрийн Урантөгс


2011-2012 онд Монгол судлалын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар ажилласан.

1977 онд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд төрсөн. 1994 онд Сүхбаатар хотын 1-р 10 жилийн сургууль, 1998 онд МУИС-ийг археологич, түүхийн багш мэргэжлээр төгссөн. 2000 онд

МУБИС-д "Чандманьчуудын морфометрийн судалгаа" сэдвээр магистр, 2007 онд ОХУ-ын Санкт-Петербургийн их сургуульд "Историко-археологическое изучение Западной Монголии» (эпоха бронзы-скифское время)" сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. 2 ном хэвлүүлж, 3 төсөлд оролцсон. 1998 оноос Байгалийн түүхийн музей, ШУА- ийн Археологийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2011 оноос МУИС-ийн монгол судлалын хүрээлэнд ажилласан. Одоо ССАЖЯ-ны сайдын зөвлөхөөр ажиллаж буй.
Бүтээлийн жагсаалт
Ном, нэг сэдэвт бүтээл, хамтын бүтээл:

 1. “Историко - археологическое изучение Западной Монголии” (эпоха бронзы - скифское время)” Россий, СПб.,2007г.
 2. ‘"Хүннү толь бичиг” (Хүннү төрт улс байгуулагдсаны 2220 жилийн ойд зориулав) хамтын бүтээл.(Улаанбаатар, 2011, хэвлэлд)
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

 1. “Баруун Монголчуудын морфометрийн судалгаа” УБ., Ил товчоо \сонин\ №6 \117\ 1999 '
 2. “XII - XIV зууны Монголын түүхэн дэх зарим хатад” УБ., Манай монгол.2000.№2. тал 44
 3. ‘'Вопросы палеоэтнологии Западной Монголии” \раннего железного века\ М., Российская археология. 2005.№4. с. 122.
 4. “Культуры эпохи палеометалла Западной Монголии и Саяно - Алтая \сравнительная характеристика\” Вестн.С-Петерб. ун-та. Сер.2. история. 2007.вып.1. с.218
 5. “Палеоантропологическое исследование в Монголии” Буриадын Их Сургууль. Дорно Дахины факультет. Оюутны э.ш.хурал. Улан - Үдэ., 1997.2.14-15
 6. “Улангомский могильник или Чандманьская культура” Москвагийн Их Сургууль. Залуу судлаачдын ээлжит хурал. Москва. 2003.4.11
 7. “Загадки Чандманьская могильника” XI международная научная конференция. М., “Ломоносов-2004”
 8. “06 ареальном распространении “карасукских” кинжалов с грибовидными и зооморфными навершиями” сов. Д.Г. Савинов. Санкт-Петербургийн Улсын Их Сургууль. Производственные центры источники дороги, ареал распросфанения. Сэдэвчилсэн хурал. Санкт-Петербург. 2005.12.18-21
 9. “Опыт типологии херексуров” сов. Д.Г. Савинов. Алтайн Улсын Их Сургууль, Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Сэдэвчилсэн хурал. Барнаул. 2006.8.15-17
 10. “Г.Н.Потанин об археологических памятниках Западной Монголии” Буриадын Их Сургууль. Дорно Дахины факультет. Чингисхан и судьбы народов Евразии-2. Ээлжит хурал. Улан-Үдэ. 2007.10.11-12
 11. “Талисманы Монголии” Санкт-Петербургийн Соёлын Их Сургууль. Россия- Монголия: самобытность и взаимовлияние культур в условых глобализации. РГНФ-ын төслийн хурал. Санкт-Петербург. 2008.11.26-28
 12. “Карасук”-ын үед холбогдох хүрэл хутганууд” Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны салбарын “Хүрэлтогоот-2010” эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.2010
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл:

 1. “Палеоантропологическое исследование в Монголии” Буриадын Их Сургууль. Дорно Дахины факультет. Оюутны э.ш.хурал. Улан - Үдэ., 1997.2.14-15
 2. “Улангомский могильник или Чандманьская культура” Москвагийн Их Сургууль. Залуу судлаачдын ээлжит хурал. Москва. 2003.4.11
 3. “Загадки Чандманьская могильника” XI международная научная конференция. М., “Ломоносов-2004”
 4. “06 ареальном распространении “карасукских” кинжалов с грибовидными и зооморфными навершиями” сов. Д.Г. Савинов. Санкт-Петербургийн Улсын Их Сургууль. Производственные центры источники дороги, ареал распространения. Сэдэвчилсэн хурал. Санкт-Петербург. 2005.12.18-21
 5. “Опыт типологии херексуров” сов. Д.Г. Савинов. Алтайн Улсын Их Сургууль, Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Сэдэвчилсэн хурал. Барнаул. 2006.8.15-17
 6. “Г.Н.Потанин об археологических памятниках Западной Монголии” Буриадын Их Сургууль. Дорно Дахины факультет. Чингисхан и судьбы народов Евразии-2. Ээлжит хурал. Улан-Үдэ. 2007.10.11-12
 7. “Талисманы Монголии” Санкт-Петербургийн Соёлын Их Сургууль. Россия- Монголия: самобытность и взаимовлияние культур в условых глобализации. РГНФ-ын төслийн хурал. Санкт-Петербург. 2008.11.26-28
 8. “Карасук”-ын үед холбогдох хүрэл хутганууд” Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны салбарын “Хүрэлтогоот-2010” эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.2010
Хөрвүүлсэн, орчуулсан бүтээл:

 1. “Оросын буриадууд” I боть (Байгаль орчин, Цаг уур, Эдийн засаг, Түүх) /орос хэлнээс орчуулав./ БНХАУ-ын Нийгмийн шинжлэх ухааны академийн Түүхийн хүрээлэн, Бээжин, 2010, 31 хх,
 2. Сургалт, судалгааны кабинет “Байгалийн түүхийн музей” хуучин нэрээр “Улсын төв музей”-д “Хүний үүсэл хөгжил” үзмэрийн танхим 1999 онд байгуулж одоог хүртэл нийтийн хүртээл болж буй