Цэс / МУИС-МСХ-ийн тухай / Ажилтан нар


Цэвэлийн Шагдарсүрэн1991-1994 МУИС, Монгол судлалын хүрээлэнгийн захирал, 2001-2011 онд МУИС, Монгол судлалын төвийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар ажилласан. Ц.Шагдарсүрэн Улаанбаатар хотод төрсөн. 1967 онд МУИС-ийн ХБФ-ийг монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр төгссөн. ШУА-ийн ХЗХ, Улсын нэр томьёоны комисс, МУИС-ийн МХСС, МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн, БНСУ-ын Данкүүк их сургуульд багш, захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, урилгын профессороор тус тус ажилласан. Одоо МУИС-ийн МХСС-ийн Эх бичиг-Алтай судлалын тэнхэмийн зөвлөх профессороор ажиллаж байна. 1977 онд Польшийн ШУА-д “La culture spirituelle des Mongols” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. Орчин цагийн монгол хэл, монгол хэлний хөгжлийн түүх, үгсийн сан, монголчуудын бичиг үсэг, утга соёл, угсаатны зүй, Алтай хэлшинжлэлийн салбарт судалгаа хийж “Монголчуудын үсэг бичгийн товчоон”, “Монголчуудын утга соёлын товчоон” зэрэг 10 гаруй ганц сэдэвт зохиол, ном товхимол, 10 гаруй хамтын бүтээл, 100 гаруй өгүүлэл, илтгэл, хөтөлбөр бичсэн. Зохиол бүтээлүүд нь франц, орос, англи, герман, солонгос, хятад, япон, түрк хэлээр орчуулагдан хэвлэгдсэн.
Бүтээлийн жагсаалт

Нэг. Ганц сэдэвт зохиол, бие даасан ном товхимолын зүйл

 1. La Culture spirituelle des Mongols, Praca Doctorska C.Szagdarsurena przedstawiona do obrony w Institucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Promotor: Prof., Doctor Witold Dynowski, Warszawa, 1977, pp. 3-240, (Польшийн ШУА-ийн Эдийн боловсролын түүхийн хүрээлэнд Хүмүүнлигийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан ганц сэдэвт зохиол).
 2. Монгол үсэг зүй, Тэргүүн дэвтэр, Улаанбаатар, 1981, 168 х.
 3. Mongγol üsüg jüi, Begejing, 1989, 275 q.
 4. Le Damamkonmastra, Texte mongol du Toyin Guisi, - Monumenta Linguae Mongolicae Collecta, Tom. X, Budapest, 1989, pp. XVIII+467.
 5. Монголчуудын утга соёлын товчоон, Улаанбаатар, 1991, 171 х.
 6. Соёмбо бичгийн цагаан толгой, Улаанбаатар, 1995, 37 х, (монгол бичгээр)
 7. Монгол хэл сурах бичиг, (Ярианы хэлэнд зүгшрүүлэх 1-р дэвтэр: 1-15-р хичээл хэлзүйн тайлбарын хамт), Сөүл, 1997, А-4: 159 х.
 8. Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичиг, Улаанбаатар, 1999, А-4: 250 х.
 9. Монголчуудын үсэг бичuгийн товчоон, Үсэгзүйн судлагаа, (Хүннүгийн үеэс өдгөө хүртэл Монголчуудын хэрэглэж ирсэн үсэг бичгийн судлагаа), - Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus I, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2001, 300 тал.Улаанбаатар, 2001, А-4: 300 х.
 10. Byamba-yin Asaraγči neretü(-yin) teüke, Эхбичигийн судлагаа, - Monumenta Mongolica: Tomus I, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2002, А-4: 298 тал [Проф. Lee Seong-Gyu-гийн хамт].
 11. Монголчуудын утга соёлын товчоон, - Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus II, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2003, А-4: 304 тал.
 12. Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан ...(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг үзэгдэл), Улаанбаатар, 2007, А:5 215 тал
 13. Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан ...(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг үзэгдэл), нэмэн зассан 2-р хэвлэл, Улаанбаатар, 2010, А5: 324 тал

Хоёр. Хамтын бүтээл

 1. Монголчуудын үсэг бичиг, үг хэлэлгийн түүх гарлаас, Улаанбаатар, 1971, 72 х, (Ха. Лувсанбалданы хамт).
 2. Монгол Ард Улсын угсаатны судлал, хэлшинжлэлийн атлас (тайлбар сэлт нь монгол, орос, франц хэлээр), 1, 2-р боть, Ерөнхийлөн эрхилсэн: акад. Й. Ринчен, Улаанбаатар, 1980, Оршил, тайлбар: 73 х, газрын зураг 244.
 3. Монголчуудын үсэг бичиг, үг хэлэлгийн түүх гарлаас, (нэмж зассан 2-р хэвлэл), Улаанбаатар, 1986, 168 х (Ха. Лувсанбалданы хамт).
 4. Орчин цагийн монгол хэлний үгсийн сангийн судлалын үндэс, Улаанбаатар, 1986, 268 х, (уг номын " Толь бичгийн судлал" хэмээх гутгаар бөлөг, 168-240-р тал).
 5. Orčin čaγ-un mongγol kelen-ü üges-ün sang-un sudulul-un ündüsü, Kökeqota, 1990, 314 q. (189-273)
 6. Information Mongolia, (The Comprehensive Reference Source of MPR, Academy of Sciences, MPR), Pergamon Press, 1990, pp. 600. (Уг номын "Монгол хэл бичиг", "Монгол хэлшинжлэл", "Монголын судлал" гэдэг хэсэг буюу 58-69, 307, 325 -р х.).
 7. Mongγol jang üyile-yin nebterkei toli, Aju aqui-yin boti, Bürintegüs γoollun nayiraγulba, Ulaγanqada, 1997, 1211 tal-a. (Найруулах ажилд оролцсон хүмүүсийн дотор Монголоос Х. Нямбуу, Ц. Шагдарсүрэн, Ч. Аръяасүрэн нар оржээ)
 8. Mongγol jang üyile-yin nebterkei toli, Oyun-u boti, Bürintegüs γoollun nayiraγulba, Ulaγanqada, 1999, 1755 tal-a. (Найруулах ажилд оролцсон хүмүүсийн дотор Монголоос Х. Нямбуу, Ц. Шагдарсүрэн, Ш. Чоймаа, Ч. Лхагвасүрэн нар оржээ)
 9. Монголын соёлын түүх, I-III боть, Улаанбаатар хот, 2000 он. (Уг түүхийн II ботийн "Бичиг номын соёл" хэмээх I бөлөгийн 5-42-р талд буй Монголчуудын бичиг үсэгийн боловсролын тухай хэсэг)
 10. Монголын нэвтэрхий толь, I-II боть, Улаанбаатар, 2000 он (Уг нэвтэрхий толийн бичиг үсэг, утга соёлын 200 орчим өгүүллийг бичиж редакторлосон болно).
 11. Төв Азийн нүүдэлчдийн бичиг үсгийн товчоон, Улаанбаатар, 2001 (Уг номын 79-108- талын "Хятан бичиг", 111-154-р талын "Монгол бичиг" хэмээх хоёр бөлөгийг бичсэн болно).
 12. Монгол газар нутгийн нэрийн зүйлчилсэн толь, 1 - 5 боть, 8 дэвтэр, Улаанбаатар, 2004 он, (502 + 833 + 860 + 733 + 869 тал).
 13. Бямбын Ринчен, - "Монголын шинжлэх ухаан" хэмээх 108 боть цуврал, 5-р боть, Улаанбаатар, 2004, 288 тал (О. Адъяагийн хамт)
 14. 이성교, 최형원, 체. 샥달수렝, 17 世紀 蒙文年代記의 蒙古語 研究 - 17새기몽문연대기의 몽고어 연구(과제번호 A00063), [Lee Seong Gyu, Coi Hyong Wuon, Ts. Shagdarsuren(g), A Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure (KRF A 00063)], 천안-서울 (Chonan-Seoul), 2004, 325 p.
 15. Шар тууж - "Монголын түүхэн сурвалж бичигийн цуврал" хэмээх 30 дэвтэрийн 7-р боть, Улаанбаатар, 2006 он, 252 тал [Хөрвүүлгэ, зүүлт тайлбарыг Э. Мөнх-учралын хамт үйлдэж тусхай оршил бичсэн]

Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илэдхэлийн зүйл

 1. Les chansons amadoyant la femelle qui refuse d'accepter son petit nouveau-né, -Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXIII, z. 1, Warszawa, 1969, pp. 97-103.
 2. "Бөхтэй морьхон"-той дүйх монгол ардын үлгэр, - Шинжлэх ухаан, амьдрал, 1969, N. 1, Улаанбаатар, 57-58 х,
 3. Монголын нууц товчооны "тоног" гэдэг үгийн учир, - Хэл зохиол судлал, ҮШ боть, 1Х дэвтэр, Улаанбаатар, 1970, 315-320 .
 4. Монголжсон харь овгийн тухай тэмдэглэл, Studia Mongolica, Tom. VIII, Fasc. 19, Улаанбаатар, 1971, 255-267-р х
 5. A propos de la météorologie populaire mongole, - Etude Mongoles, Cahier 2, Paris, 1971, pp. 129-134.
 6. A propos des enveloppes des "lettres urgentes" des Mongols, - Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXV, z. 1, Warszawa, 1971, pp. 111- 117.
 7. Монголын цэргийн зохион байгуулалтаас үүссэн дөрвөн овог, - Studia Archaeologica, Tomus V, Fasc. 13, Улаанбаатар, 1972, 173-187 х.
 8. A propos de deux sortes de papier-monnaie mongol, - МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол, N. 30, Улаанбаатар, 1972, 37-47 х.
 9. Choix du bélier ou bouc chez les Barga-Mongols, - Etudes Mongoles, Cahier 4, Paris, 1973, pp. 141-145.
 10. Note sur un diplôme bilingue, - Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXV, z. 2, Warszawa, 1973, pp. 33-42 (en collaboration de Tch.Altanguerel).
 11. Монголын цаатан бөөгийн тухай, - Аман зохиол судлал, VIII боть, VI дэвтэр, Улаанбаатар, 1974, 75-94 х. Туул голын саваас олдсон тэргэний зураг, - ШУА-ийн мэдээ, 1974, N. 1, Улаанбаатар, 62-69 х.
 12. Sur quelques traduction mongoles de "Natha", - Studia Mongolica, Tom. II(10), Fasc. 11, Ulaanbaatar, 1975, pp. 143-183.
 13. Об одном букваре монгольского письма, -Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXVII, z. 2, Warszawa, 1975, pp. 101-112.
 14. Поль Пеллио, - Монголыг судласан гадаадын эрдэмтэд, Улаанбаатар, 1975, 56-70 х.
 15. La connaissance géographique et les cartes des Mongols, - Studia Mongolica, Tom. III(11), Fasc. 20, Ulaanbaatar, 1976, pp. 343-370.
 16. Монгол бичгийн галигийн тухай асуудалд, - Хэл зохиол судлал, ХҮ боть, ҮП дэвтэр, Улаанбаатар, 1976, 44-53 х.
 17. Монголчуудын бичиг үсгийн эвхмэл хэлбэр, - Studia Mongolica, Tom. IV(12), Fasc. 15, Ulaanbaatar, 1976, pp. 339 - 360.
 18. Монголчуудын газарзүйн мэдэлгэ, газарын зургийн уламжлал, - Шинжлэх ухаан амьдрал, 1977, N. 1, Улаанбаатар, 73 - 76 х.
 19. Нэн эртний бичиг үсгийг тайлан унших нь, - Шинжлэх ухаан амьдрал, 1977, N. 6, Улаанбаатар, 66 - 69 х.
 20. К вопросу о происхождении монгольского письма, - Олон улсын монголч эрдэмтний III их хурал, III боть, Улаанбаатар, 1978, 286 - 290 х.
 21. Дөрвөлжин бичгийн үсэгзүйн нэгэн онцлог хослол, - Хэл зохиол судлал, ХШ боть, ҮП дэвтэр, Улаанбаатар, 1978, 57 - 64 х.
 22. A propos de l'élevage des cinq espèces de betail chez les Mongols, -Studia Mongolica, Tom. V (13), Fasc. 16, Ulaanbaatar, 1978, pp. 144 - 167.
 23. Шинээр олдсон араб бичээс бүхий хөшөө, - ШУА-ийн мэдээ, 1978, N. 2, Улаанбаатар, 65- 67 х.
 24. Лабораторийн аргаар монгол хэлний авиан зүйг судлах хоёр хөтөлбөр, - Хэл зохиол судлал, Х1Ү боть, Ү1 дэвтэр, Улаанбаатар, 1979, 17-23 х.
 25. Аман сургамжийн зохиол, түүний тайлбар, - Studia Mongolica, Tom. VI (14), Fasc. 13, Ulaanbaatar, 1979, 122 - 126 x.
 26. A propos de l'élevage des cinq espèces de betail chez les Mongols, - Production pastoral et societe, 1979, N. 5, Paris, pp. 19-24.
 27. La chronologie et l'almanach des Mongols nomades, - Studia Mongolica, Tom. VII (15), Fasc.14, Ulaanbaatar, 1982, pp. 170 - 208.
 28. L'art véterinaire des Mongols nomades, - Studia Mongolica, Tom.VIII(16), Fasc. 9, Ulaanbaatar, 1982, pp. 125 - 137.
 29. La médecine des Mongols nomades, - Studia Mongolica, Tom. IX (17), Fasc. 11, Ulaanbaatar, 1982, pp. 174 - 183.
 30. Современное состояние научной терминологии и терминоведения в МНР, - Общественные науки в МНР, Ежегодник, 1982, N. 2, Улан-Батор, стр. 169 - 173.
 31. Монгол үсэг бичгийн шинэчлэлтийн түүхийн асуудалд, - Studia Mongolica, Tom. XII (20), Fasc.6, Ulaanbaatar, 1984, 119 - 124 x.
 32. К вопросу совершенствования терминологии современного монгольского языка, - Олон Улсын монголч эрдэмтний 1Ү их хурал, П боть, Улаанбаатар, 1984, стр. 54 - 57.
 33. Традиционные монгольские фонетические термины, - Исследования звуковых систем языков Сибирии, Новосибирск, 1984, стр. 193 - 194 (1979 онд Новосибирск хотноо болсон Исследования звуковых систем языков Сибирии и сопредельных регионов сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл).
 34. Монгол нэр томъёоны одоогийн байдал, цаашдын төлөв, - Шинжлэх ухаан амьдрал, 1984, N. 2, Улаанбаатар, 60 - 66 х.
 35. Об одном новонайденном памятнике горизонтально-квадратного письма, - Монгольский лингвистический сборник, Москва, 1985, стр. 150 - 154.
 36. Todo ьzьq, - Кэлэ ба орчуулга, 1986, N. 2, Өрүмчи, 29 - 37 х ( Монгол үсэг зүй номын бөлөгийг тод үсгээр дахин хэвлэжээ).
 37. Монгол, тод бичгийн дэвсгэр үсгийн нэр томъёоны тухай, - Хэл зохиол судлал, ХҮ1 боть, 1Х дэвтэр, Улаанбаатар, 86 - 91 х.
 38. Орчин цагийн монгол хэлний зөв бичихзүйг боловсронгуй болгох асуудалд, - ШУА-ийн мэдээ, 1987, N. 2, Улаанбаатар, 24 - 30 х.
 39. К вопросу истории реформ монгольских письменностей, - Хэл зохиол судлал, ХХ1 боть, Х1Х дэвтэр, Улаанбаатар, 1987, стр. 91 - 93.
 40. ... И на пальмовых листьях, - Альманах библиофилов, Москва, 1988, стр. 71 - 73.
 41. О памятниках киданьской и чжурчжэньской письменности в МНР, - Олон улсын монголч эрдэмтний Ү их хурал, Ш боть, Улаанбаатар, 1992, ....
 42. Die Mathematische tradition der Mongolen, - Die Mongolen, Band 2, Pinguin, 1989, s. 266-267 (Haus der Kunst Munchen, 22. Marz bis 28 Mai, i989).
 43. Die Traditionelle Mongolische Medezin, - Die Mongolen, Band 2, Pinguin, 1989, s. 272-273 (Haus der Kunst Munchen, 22. Marz bis 28 Mai, i989).
 44. Монгол хүн эмнэлгийн уламжлалын тухай, - Монголын анагаах ухаан, 1990, N.1, Улаанбаатар, 54 - 59 х.
 45. Yцngsiyebь Bimba-yin Rincen, - Mongol kele bicig, 1990, N. 12, Kokeqota, 41-45 x.
 46. The Mongolian language and Scripts, - Asian Pacific Culture, N. 47, Tokyo, 1992, pp. 26 - 29.
 47. Өвөг монголчуудын үсэг бичгийн түүхийн асуудалд, - Олон улсын монголч эрдэмтний Ү1 их хурал, Илтгэлүүдийн товчлол,Улаанбаатар, 1992, 62-64 х.
 48. [蒙古人的紙币] Монголчуудын цаасан мөнгөний уламжлал (энэ өгүүллийг БНХАУ-д гарах "Монгол зан үйлийн нэвтэрхий толь"-ийн захиалгаар бичсэн бөгөөд ӨМӨЗО-ы "Санхүү, мөнгө зоосны судлал" сэтгүүл 1993 оныхоо N. 2-ын 4-10 дугаар талд хятад хэлээр орчуулан хэвлэжээ).
 49. La Signification d'une йtude sur M.P. Antoine Mostaert, - (Paper at the International Symposium on "A. Mostaert and his Ordos Study", Aug. 31 - Sept. 3, 1993, Leuven) [Belgium].
 50. On the question of the first original of the "Secret History of the Mongols" - (Paper at the International Conference dedicated to the "Secret History of the Mongols", 14 - 19 August, 1990, Ulaanbaatar) - Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 2, Seoul, 1994, pp. 120-123.
 51. Les écritures mongoles, -Anda (Bulletin trimesriel d'information et de liaison sur la Mongolie), N. 13, Avril 1994, Paris, pp. 1-3.
 52. Jeux des mots mongols, - Paper at the 37th Meeting of the Permanent International Altaic Conference, June 20 - 24, 1994, Chantille - France (avec M-D. Even).
 53. Un globe terrestre du XIIIe s. - Anda (Bulletin trimesriel d'information et de liaison sur la Mongolie), N. 14, Juillet 1994, Paris, p. 11.
 54. Quelques aspects du chamanisme des Doukhas (Tsaatanes) de Mongolia, -Etudes mongoles et siberiennes, Cahier 25, Paris, 1994, pp. 145 - 166.
 55. Монголын нууц товчооны анхны эхийн тухай (товчлол), - "Монголын нууц товчоо"-ны 750 жилийн ойд зориулсан олон улсын бага хурал, I, Улаанбаатар, 1995, 207-209-р тал.
 56. Монголчуудын газрын зурагзүйн уламжлалаас, -Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 3, Seoul, 1995, pp. 225 - 230.
 57. (1995 оны 7-р сарын 3-4-нд Улаанбаатар хотноо болсон Монголын Солонгос судлалын нийгэмлиг, Солонгосын Монгол судлалын холбооны хамтарсан симпозиумд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл).
 58. Монгол дөрвөлжин бичгийн үсэгзүйн онцлог, ач холбогдол, - Монгол хэлшинжлэл, (Улсын багшийн их сургууль), N. 1, Улаанбаатар, 1996, 11-17 х. (1995 оны 11-р сарын 16-нд Пагва ламын мэндэлсний 760 жилийн ойд зориулж Монгол Улсын Багшийн Их сургуулиас зохион байгуулсан "Пагва лам ба монгол хэлшинжлэл" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл).
 59. Некоторые заметки о монголизированных родах по кости инородного происхождения, - Эрдэм шинжилгээний бичиг, N. 7/117, (МУИС, Монголын судлалын хүрээлэн), Улаанбаатар, 1996, 186-194 х.
 60. Virelangues mongols - Etudes Mongoles et Siberiennes, Cahier 27 (1996), Paris, 1997, pp. 287-298 ( Avec Marie-Dominique EVEN).
 61. Монголчуудын удамын судар буюу гэрийн үеийн бичмэл, - Ил товчоо, 1997. 2-р сар, N. 5 (228), 6-7 х.
 62. Монгол солонгос бичиг үсгийн харилцаа холбооны асуудалд, - Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 4 (1996), Soeul, 1997, 169-192 x. (1996 оны эхний хагаст Korea Foundation байгуулгын шугамаар хэрэглэгдэхүүн цуглуулж бичсэн өгүүлэл бөгөөд эхний хувилбарыг мөн оны 5-р сарын 4-нд Dankook их сургуулийн эрдэмтдийн семинарт тавьж хэлэлцүүлсэн бөлгөө).
 63. Эртний монгол хэлний хэрэглэгдэхүүнд хийсэн зарим ажиглалт, - Олон улсын Монголч эрдэмтний ҮП их хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл, Улаанбаатар, 1997. ҮШ. 11-15
 64. Монголын судлалд анхаарууштай зарим санаа, - Алтан аргамжаа, Journal of foreign affairs and studies, School of Foreign service, National University of Mongolia, Vol, 1, Ulaanbaatar, 1997, pp. 57 - 61.
 65. Монгол хэлний "тийн ялгал"-ын нэр томъёо, түүний гарлын асуудалд (Товчлол) - International Academic Conference on Korea and Mongolia, Seoul, 1998, pp. 49 - 53. (Солонгосын Монгол судлалын холбооноос зохион байгуулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл, 1998 оны 1-р сарын 10, Сөүл хот).
 66. Монгол хэлний "тийн ялгал"-ын нэр томъёо, түүний гарлын асуудалд - Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 5 (1997), Soeul, 1998, pp.247 - 257.
 67. A Study of Relation between the Korean and Mongolian Scripts, (Солонгосын The Korea Foundation байгуулгад явуулсан The Research Paper. Үндсэн хэсэг 20 хуудас, дээр нь 7 хуудас хавсралт нэмэгдэнэ), Soeul, 1998.
 68. Монгол хэлний хөгжлийн эртний үе, түүнийг судласан тойм, - Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 6 (1998), Soeul, 1999, pp. 61-139.
 69. Монгол хэлний "qoyar | jirin" гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь - Proceeding of the 3rd Internationatial Conference on the Altaic Studies,organized by the Altaic Society of Korea, October 26-28, 1998, Seoul National University, Seoul, Korea, pp. 213 - 227.
 70. Монгол хэлний хөгжлийн эртний үе, түүнийг судласан тойм, - Эртний монгол хэлний судлал (Монголын судлалын сонгомол өгүүлэлийн эрхи, I хэлмэли: Монгол хэл, II дэвтэр), Улаанбаатар, 1999, 67-125-р х.
 71. "Монголын нууц товчоон"-ы анхны эхийн талаар эргэцүүлэх нь, Эрдэм шинжилгээний бичиг (МУИС, Монголын судлалын сургууль) XIV боть, Улаанбаатар, 1999, 10-19-р тал.
 72. Бөөгийн зохиол болон туулийн хэлний утга судлалын зарим асуудалд, Олон улсын бөө судлалын нийгэмлигийн 5-р их хуралын илтгэл, товчлол, Улаанбаатар, 1999 оны 8-р сарын 2-9, 65-68-р тал. (Cf. Papers and Abstracts for the 5th Conference of the International Society for Shamanistic Research, August 2 - 8, 1999, Ulaanbaatar, Mongolia, pp. 65 - 68.)
 73. Монгол хэлний "qoyar | jirin" гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь - Altai Hakpo, - Journal of the Altaic Society of Korea, No. 9, June 1999, Seoul, pp. 313-334.
 74. Францаар гарсан монгол хэлзүйн зарим судлагааны тухай - Эрдэм шижилгээний бичиг (МУИС, Монголын судлалын сургууль), 15-р боть, 35-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1999, 273-276 -р тал.
 75. La Signification d'une étude sur M.P. Antoine Mostaert, - Antoine Mostaert (1881-1971), C. I. C. M. Missionary and Scholar, Volume One, Papers, Leuven, 1999, pp. 47-50.
 76. Монгол Солонгосын түүхэн холбоо хэлхээний асуудалд - Монгол Солонгосын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 10 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний хурал, МУИС, 2000 . Ш. 25, Улаанбаатар хот (Хуралын эмхитгэл, 81-88-р тал).
 77. The Mongolian language present situation in Mongolia (Монгол Улс дахи монгол хэлний өнөөгийн байдал), - Тайваны Хятадын соёлын Их сургууль (Chinese Culture University)-иас зохион явуулсан "Монголын улс төр, эдийн засагийн өөрчлөлт" ("On Political and Economic Reformation of Mongolia"), сэдэвт Дэлхийн анхдугаар хурал(First World Conference)-д тавьсан илтгэл, 2000 оны 6-р сарын 23-24, Тайбэй хот.
 78. Монголчуудын удамын судар буюу гэрийн үеийн бичмэл, - Сибирь болон Монголын ард түмний угсаатны зүй - Studia Ethnologica, Tomus, XII, Fasc. 1, Улаанбаатар - Улаан-үд, 2000, 3-14-р тал.
 79. Монгол бичигийн үсэгзүй-зөв бичихзүйн асуудалд (Бусад бичигтэй харьцуулан үзсэн нь), - Proceeding of the 4th Seoul International Altaistic Conference "Altaic Studies and Philology", Seoul National University, Oct. 23-25. 2000, Seoul, pp. 171-177.
 80. Хэлний талаархи төрийн бодолго гэж юү вэ? - Монголын судлалын эрдэм шижилгээний бичиг (МУИС, Монголын судлалын сургууль), 16 (160)-р боть, 2-р дэвтэр, Улаанбаатар, 2000, 13-19-р тал (Тэмдэглэх нь: энэ өгүүллийг 2000 оны хавар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Багабанди авгайд Н. Энхбаяраар дамжуулан өгчилгөсөн болно).
 81. Монголчуудын бичиг үсэг, - Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг (МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль), 17 (169)-р боть, Улаанбаатар, 2001 он, 28-75-р тал. (Тэмдэглэх нь: Энэ тойм өгүүллийн товч хувилбар нь: Монголын соёлын түүх, I-III боть, Улаанбаатар хот, 2000 он. номын II ботийн "Бичиг номын соёл" хэмээх I бөлөгийн 5-42-р талд буй. Тухайн номын салбарын гэх редакторын зүгээс товчилон завсар хийхдээ зохиогчийн үзэл бодолоос зөрүү дүгнэлт, хүлээн авамгүй нэр томъёо зэргийг оруулж зохиолчийн эрхийг эз дийлэн зөрчисөн тул бүрэн эхээр нь дахин нийтлүүлсэн болно).
 82. XVII зууны үеийн монгол хэлийг судлах аргазүйн асуудалд (буюу Эхбичигийн алдаа судлал) - БНСУ-ын Монголын судлалын нийгэмлиг (The Korean Association for Mongol Studies)-ээс 2001 оны 2-р сарын 20-21-нд Сөүл хотноо зохион байгуулсан "The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA" хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл (Cf. The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA, Seoul, 2001, pp. 67-75).
 83. Бөөгийн зохиол болон туулийн хэлний утга судлалын зарим асуудалд, - Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 10 (2000), Soeul, 2001, pp. 117-127.
 84. Сонгодог монгол бичгийн хэл буюу монгол сударын хэлний зарим онцлогоос (Японы Монгол судлалын холбоо [Japan Association for Mongol Studies]-ны 2001 оны хаварын [5-р сарын 19] хуралдаанд тавьж хэлэлцүүлсэн өгүүлэл-илтгэл)
 85. Сонгодог монгол бичгийн хэл XVII зууны монгол хэлний баримт болох нь - The 14th International Conference KOREA and MONGOLIA,July 23, 2001, Ulaanbaatar (Organized by The Korean Association for Mongoli Studies, Korean Association of Broadcasting Studies and Centre for Mongol Studies of National University of Mongolia), pp. 77 - 84.
 86. XVII зууны үеийн монгол хэлийг судлах аргазүйн асуудалд (буюу Эхбичигийн алдаа судлал) - Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), Tom. 11, 2001, Seoul, pp. 37 - 50 [БНСУ-ын Монголын судлалын нийгэмлиг (The Korean Association for Mongol Studies)-ээс 2001 оны 2-р сарын 20-21-нд Сөүл хотноо зохион байгуулсан "The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA" хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл (Cf. The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA, Seoul, 2001, pp. 67-75)-ийг нэмэн засаж ЭШ-ний өгүүллийн хэлбэрт оруулсан хувилбар].
 87. Эртний монгол хэлний хэрэглэгдэхүүнд хийсэн зарим ажиглалт, - Mongolica, An International annual of Mongol Studies, Vol. 11(32), 2001, 265-269.
 88. "Асрагч нэртийн түүх"-ийн эх бичиг, түүний судлагааны ач холбогдол, - БНСУ-ын Монголын судлалын нийгэмлиг (The Korean Association for Mongol Studies)-ийн Олон улсын 15-р хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл ( Cf. "The 15th International Conference on KOREA and MONGOLIA: "To Mongolian chronicles II", Jan. 29-30, 2002, Seoul, In mongolian: pp. 159-162, In Korean 163-167)
 89. [ ‘'아사락치 냬르팅 투흐'' 원선과 연구의 중요상 - "The 15th International Conference on KOREA and MONGOLIA: "To Mongolian chronicles II", Jan. 29-30, 2002, Seoul, pp. 163-167]
 90. Монгол хэлний "тийн ялгал"-ын нэр томъёо, түүний гаралын асуудалд, - Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 1, Ulaanbaatar, 2002, 63-72-р тал. (Энэ нь Проф. Чой. Лувсанжавын докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлтэй холбогдуулж түрүүн Солонгост гарсан өгүүлэлд нэмэлт засвар оруулсан эх болно)
 91. Монгол бичигийн үсэгзүй-зөв бичихзүйн асуудалд (Бусад бичигтэй харьцуулан үзсэн нь), - Bulletin of the International Association of Mongol Studies, Ulaanbaatar, 2002, N. 1-2 (29-30), pp. 90-96 [Cf. Proceeding of the 4th Seoul International Altaistic Conference "Altaic Studies and Philology", Seoul National University, Oct. 23-25. 2000, Seoul, pp. 171-177.
 92. 古典式モンゴル文語あるぃはモンゴル経典言語の若干の特徴につぃて [The Classical Mongolian or Mongolian Sutra Language and its Stylistic Feature] - Bulletin of Japanese Association for Mongolian Studies, No. 32 (2002), Tokyo, pp. 41-53 (Япон хэлээр орчуулсан Mukai Shin'ichi).
 93. МУИС-ийн эх бичиг, сурвалж судлал, үсэг бичигийн судлагаа, - Эрдэм шинжилгээний бичиг, N. 191 (МУИС-ийн 60 жилийн ойд зориулав), 2002, Улаанбаатар, 77-81-р тал (2002 оны 10-р сарын 1-нд болсон МУИС байгуулагдсаны 60 жилийн ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хуралдаанд тавьсан илтгэл), [Ш. Чоймаагийн хамт]
 94. Монгол хэл шинжлэлд профессор Чой. Лувсанжавын оруулсан шинэчлэлт, - "Чой. Лувсанжавын Алтан од" өргөмжлөл гардуулах ёслолд зориулсан ЭШ-ний хуралд тавьсан илтгэл (2002 оны 11-р сарын 8-ны өдөр, МУИС-ийн Дугуй танхим).
 95. Сонгодог монгол бичгийн хэл буюу монгол сударын хэлний зарим онцлогоос - Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 2 (208), Ulaanbaatar, 2003, 17-30-р тал.
 96. A Study of the Relationship Between the Korean and the Mongolian Scripts, - Mongolian Studies (Journal of the Mongolia Society [of USA]), Volume XXV (2002), Bloomington, Indiana, pp. 59-84.
 97. Сүүлийн үед Францаас олдсоор буй монгол судлалын зарим эх хэрэглэгдэхүүний тухай - Acta Mongolica [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 2(208), Ulaanbaatar, 2003, 169-177-р тал.
 98. Эх оронч, үндэсний бахархалтай байхын утга учир, - Манай Монгол, 2003, N. 2, Улаанбаатар, 2003, 19-25-р тал.
 99. Франц дахи Монголын судлал, түүнд холбогдох түүхэн хэрэглэгдэхүүн, - Монгол Улсын Их дээд сургуулиар Франц хэлний мэргэжилтэн бэлтгэж эхлэсэний 40 жилийн ойн хурал (2003 оны 10-р сарын 10, МУИС)-д тавьсан илтгэл.
 100. Монгол хэлний "qoyar | jirin" гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь, - Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 3 (216), Ulaanbaatar, 2003, 33-52-р тал.
 101. Адлагдсаар ирсэн монгол хэл бичиг, - Эрдэм шинжилгээний бичиг оршивой (Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл иргэншилийн дээд сургууль), Дэд дэвтэр, Улаанбаатар, 2003, 9-20-р тал.
 102. Moolistan Duhalarum amanizmi {зev.: Sibel Bozbeyolu: Quelques aspects du chamanisme des Doukhas (Tsaatanes) de Mongolia, - Etudes mongoles et siberiennes, Cahier 25, Paris, 1994, pp. 145 - 166} - Tьrkbilig, [Tьrkoloji Aratirmalari] N. 2004 / 7, Ankara , 2004, 149-162.
 103. XVII зууны монгол түүхэн сурвалжийн хэлний онцлог, Солонгосын монголч эрдэмтэдийн судлагааны Төсөлийн урьдчиласан тайлан, Cheonan-Seoul, 2004 (Prof. Lee Seong-Gyu, Choi Hyon-won нарын хамт, Солонгос хэлээр)
 104. Монгол хэлний B e l- язгуурын утга учир... [2004 оны 8-р сарын 10-11-нд Улаанбаатар хотноо болсон "Бельги, Холланд дахи Монгол судлал: А. Мостертийн судлагааны өв уламжлал" (The International Symposium "Mongol Studies in Low Countries: Antoine Mostaert's Heritage") нэрт олон улсын хуралд таьж хэлэлцүүлсэн илтгэл]
 105. Алтай овог хэлнүүдийг харьцуулан судлах аргазүйн асуудалд - [Монгол Түрк улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосоны 35 жилийн ойд зориулсан "Монгол Түрэгийн түүх соёлын харилцаа" (Улаанбаатар, 2004. 9. 28-29) сэдэвт олон улсын хуралдд тавьсан илтгэл.]
 106. Les Etudes mongoles en France - L'APMLE (L'йdition semestreille de l'Association des professeurs mongols de la langue franзaise) N. juin 2004, 4, Oulaanbaatar, pp. 3-7.
 107. Монгол хэл шинжлэлд доктор, профессор Чой. Лувсанжав багшитаны оруулсан хувь нэмэр, шинэчилэлт, - Эрдэм шинжилгээний бичиг(МУИС, Гадаад хэл соёлын сургууль), N. 235 (06), Улаанбаатар, 2004, 17-21-р тал.
 108. Монголчуудын түүхэнд холбогдох албан бичигийн баримтаас - 2004 оны 12-р сарын 16-нд Улаанбаатар хотноо Антоон Мостаерт Төвийн ээлжит бага хуралд тавьсан илтгэл.
 109. Монголчуудын уламжлалт цаг тоолол, - Yндэсний монгол судлал, N. 4, 2004, 127-143-р тал.
 110. Монгол хэлний B e l- язгуурын утга учир... Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 4 (236), Ulaanbaatar, 2005, 35-56-р тал.
 111. Problems of Methodology of Altaic Comparative Linguistics, - Rocznik Orientalistyczny, Tom. LVIII, Zeszyt 1 (Opera Altaistica professori Stanislao Kauyski octogenario dicata), Warszawa, 2005, pp. 179-187.
 112. PAX MONGOLICA / PAX MONGOLORUM, - The Image of Mongolia in European & Asian Travel Literature (Ulaanbaatar, Mongolia, 6-9 July, 2005, Sponsored by Eurasia-Pacific UNINET) сэдэвт олон улсын хуралд зориулж бичсэн илтгэл.
 113. Монгол бичигийн хэлний [V + yi + C / CV + yi + C] бүтэцийг галиглах асуудалд, - Дундад улсын Монгол судлалын Олон улсын ярилцах хурал (2005 оны 8-р сарын 19-23, Хөх хот)-д зориулж бичсэн илтгэл - Yндэсний монгол судлал, N. 6, 2005, Улаанбаатар, 34-37-р тал.
 114. Монгол хэлний Bel- язгуурын утга учир...(1) - QUЖSTIONES MONGOLORUM DISPUTATЖ, No. I, Association for International Studies of Mongolian Culture, Tokyo, 2005, pp.111-127.
 115. Монголчуудын түүхэнд холбогдох бичгийн баримт (13-р зуунаас), - Чингис хаан судлал (Чингис хаан дээд сургууль), 7-р боть, 1-24-р дэвтэр, Улаанбаатар, 2005, 29-33-р тал.
 116. "Зээгт ав" хэмээх нэр томъёоны тухайд - Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 5 (246), Ulaanbaatar, 2005, 171-178-р тал.
 117. Монголчуудын түүхэнд холбогдох гадаад дахи албан бичгийн баримтаас (XIII зуунаас) - "Оюуны хэлхээ" эрдэм шинжилгээний бичиг [Антоон Мостаерт Монгол судлалын төв], Боть , Улаанбаатар, 2005, 67-80-р тал.
 118. Historic Survey of Mongolian scripts: Mongol script, - 2006 оны 2-р сарын 21-нд Варшавын Их сургуульд нээсэн "Монголчуудын үсэг бичиг" ["Na stepie pisane"] хэмээх үзэсгэлэнгийн нээлтэд зориулсан Эрдэм шинжилгээний хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл.
 119. Монголчуудын үсэг бичигийн уламжлалыг судлахад... - Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулж МУИС-иас зохион байгуулсан "Их Монгол Улс, Эзэнт гүрэний түүх соёлын асуудал" Олон улсын ЭШ-ний хурал (2006. 6. 23-24, Улаанбаатар)-д тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл [Эмхидхэл: Их Монгол Улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудлууд, Улаанбаатар, 2006, 145-147-р тал].
 120. Pax Mongolica / Pax Mongolorum - The Image of Mongolia in European and Asian Travel Literature, [Centre for Mongol Studies, NUM], Edited by D. Tumurtogoo, Ulaanbaatar, 2006, pp. 51 - 56.
 121. XVII зууны үеийн монгол хэлийг судлах аргазүйн асуудалд (буюу Эхбичигийн алдаа судлал) - Монгол судлал (МУИС-ийн Монгол хэл соёлын сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг), Боть, XXVI (226), Улаанбаатар, 2006, 133-142-р тал [Нэмэн зассан эх]
 122. Монголчуудын үсэг бичигийн уламжлалыг судлахад... - Олон Улсын Монголч эрдэмтэний IX их хурал (2006. 8. 8-12, Улаанбаатар)-д тавьж хэлэлцүүлэхээр нэмэж зассан эх.
 123. "Монголын нууц товчоон"-ы уг эхийн талаар эргэцүүлэх нь, - Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 6 (267), Ulaanbaatar, 2006, 155-172-р тал.
 124. Туурга тусгаар Монгол Улсын төрд үндэсний бичиг нь үгүйлэгдэж байна - Монгол хэлбичиг (Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл - Official Language Council of Mongolia) , III боть, Улаанбаатар, 2006, 88 - 94-р тал.
 125. "Үлгэрийн далай"-н нэгэн монгол орчуулга дахи budaun гэдэг үгийн тухай - QUЖSTIONES MONGOLORUM DISPUTATЖ, No. 2, Association for International Studies of Mongolian Culture, Tokyo, 2006, pp. 171-181.
 126. Монгол хэлний унаган мэдрэмжийг сэргээх нь, - "Бичиг мину, хүлэг мину" сэдэвт улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурал (2007. 05. 02, Улаанбаатар)-д тавьсан илтгэл.
 127. Монголчуудын үсэг бичигийн уламжлалыг судлахад..., - Их Монгол Улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудлууд, Улаанбаатар, 2006, 145-147-р тал.
 128. Франц дахи монголын судлал - Өвөр Монголын Их сургуулийн захиалгаар "Дэлхийн монголын судлал" гэдэг нэвтэрхий тольд зориулан гүйцэдхэсэн болно.
 129. Монголчуудын бичигийн түүх - Монголын Төрийн мүзейн захиалгаар гүйцэдхэв.
 130. "Оршил бичихийн учир...", - Б. Ринчен, Монгол бичгийн хэлний зүй, Гутгаар дэвтэр, Улаанбаатар, 2007 [Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл, Монгол хэлбичиг, IV боть], 3 - 14-р тал.
 131. Монгол бичиг сурахын учир холбогдол (Монгол хэлний унаган мэдрэмжийг сэргээх нь) - Монгол хэл бичиг (Монгол Улсын Төрийн хэлний Зөвлөл), V боть, Улаанбаатар, 2007, 34-38-р тал.
 132. Түүхэн хэлшинжлэлийн судлагааны аргазүйд анхаарууштай зарим зарчимын тухай, - Acta Mongolica (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 7 (291), Улаанбаатар, 2008, 3 - 14-р тал.
 133. "Ja'ud-quri ~ Ca'ud-quri" хэмээх цолын учир холбогдолд нэмэрлэх санал, - Монгол Солонгосын эрдэмтэдийн хамтарсан ЭШ-ний хурал (2008. 4. 26)-д тавьсан илтгэл, - Солонгосын балар эртний соёл, гарал үүсэлийн асуудал, хэлний судалгаа, Улаанбаатар, 2008, 3 - 16-р тал.
 134. Монгол толь бичигийн судлал (1990-ээд он хүртэлхи түүхэн тойм), - Толь бичиг судлалын асуудалд, Улаанбаатар, 2008, 19 - 67-р тал.
 135. Хэлийг зохих ёсоор нь хэн тээн уламжилаж, хэн нь эвдэдэг вэ?
 136. Монгол бичигийг боловсронгуй болгох гэсэн оролдолго, түүний мөн чанар хийгээд үр дүн нь ...
 137. Монгол бичиг буй болсон цаг хугацааны талаар эргэцүүлэх учир холбогдол,
 138. Тод номын барын нэгэн модон хуудас,
 139. Монгол хэлний олон аялгуунаа үгийн хэлбэр салаалан хөгжисөн нь (Монгол болон Алтай овогийн бусад хэлний баримт),

Дөрөв. Сурах бичиг, хичээлийн хөтөлбөр, зөвлөмж, төсөл

 1. Франц хэлний цуврал хичээл N. 1 - 10, - Шинжлэх ухаан амьдрал, 1973, N.2-6; 1974, N. 1-6, Улаанбаатар, (Проф. Чой. Лувсанжавын хамт).
 2. Шинжлэх ухаан - техникийн нэр томъёо боловсруулах, оноох зөвлөмж N. 1 - 8, - Залуу зохион бүтээгч, 1981, N. 1-4, 1982, N. 1-4, Улаанбаатар.
 3. Documentation: Transcription and Transliteration of Mongolian characters into Latin characters, - Draft for International Standard, International Organisation for Standardisation (ISO), Ulaanbaatar, 1993, pp. 1-8. [Cf: ISO/TC46/SC2/WG10; N. NP. 153; 1995. 08. 01; CD 14522]
 4. Монгол хэл бичгийн ухаан (МУИС-ийн хэлний ангийн оюутан, магистрант, мэргэжил дээшлүүлэгч нарт заах, сонгон үзэхэд зориулсан 80 - 136 цагийн хичээлийн дэлгэрэнгүй хөтөлбөр холбогдох номзүйн хамт. Удиртхал, Монгол хэл, Бичиг үсэг, Эх бичгийн судлал, Нэр томъёо түүний судлал, Утга соёл, Угсаатны зүй, Монголын судлал гэсэн 8 хэсэгтэй), Улаанбаатар, 1995 / (1999-2005 онд шинэ баримт хэрэглэгдэхүүнээр сэлбэв).

Тав. Энэ хир хэвлэгдэж амжаагүй боловч дууссан томоохон бүтээл

 1. "Монгол хэлний товч тайлбар толь"-ийн нэмж зассан 2-р хэвлэл (1966 онд Улаанбаатар хотноо хэвлэгдсэн эцгийнхээ эл толийн нэмж зассан 2-р хэвлэлийг бэлтгэхдээ үгийн салаа утга, жишээг нэмсэнээс гадна өргөн хэрэглэгдэж буй 2000 орчим толгой үгийг салаа утга, жишээний хамт оруулсан бөлгөө).
 2. Монгол франц толь (Францын монголч эрдэмтэн Р. Амайон, М-Л. Беффа, М-Д.Эвэн нарын хамт, Я.Цэвэлийн "Монгол хэлний товч тайлбар толь"-ийг үндэслэн Парис хотноо зохиож дууссан энэхүү толь 32 000 орчим толгой үгтэй).

Зургаа. Эрдэм шинжилгээний орчуулга

 1. Владислав Котвич, ХШ зууны эхин үед Монголчууд дэлхий нийтийн энх тайвангийн санааг сэдэж үүсгэсэн нь (Les Mongols, promoteur de l'idee de paix universelle au debut du XIIIe siecle, par W. Kotwicz, Rocznik Orientalistyczny, Tom. XVI [1950], Krakow, 1953) -Хэл зохиол судлал, IX боть, 20-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1974, 205 - 214 х (Акад. Ринчен багштаны дурадхагсанаар, их монголч эрдэмтэн В.Котвич авгайн төрсний 100 жилийн ойд зориулж орчуулав).
 2. Ю.Н.Рерих, Монгол хэлэндэхи төвөд үг (Tibetan loan-words in Mongolian, by G.N.Roerich, -Sino-Indian Studies, vol. V, Nos. 3 - 4, Kalimpong, India) - Хэл зохиол судлал, Х боть, ХҮ1 дэвтэр, Улаанбаатар, 1975, 237 - 243 х.
 3. Монгол Ард Улсын угсаатны судлал, хэл шинжлэлийн Атлас, 1 - 2-р боть, Улаанбаатар, 1980 (Энэ бүтээл монгол, орос, франц хэлээр хэвлэгдсэн бөгөөд оршил, 244 зургийн нэр, тайлбар сэлт зэрэг бүх франц бичвэрийг орчуулсан бөлгөө).
 4. М. Н. Орловская, "Алтан товч"-ийн хэл [М. Н. Орловская, Язык "Алтан тобчи", Москва, 1984, 235 стр.], Dankook Их сургуулийн захиалгаар 1998 онд орчуулсан (гар бичмэл).

Долоо. Аспирант, горилогчийн ЭШ-ний ажил удирдсан байдал

 1. Ким Ки-сонъ, Солонгосын Чэжү арлынхины хэлэнд орсон монгол гаралтай үгс ба Юан улс, Гуулин улсын түүхийн холбогдол (1993 оны 3-р сарын 5-нд Хэлбичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан эл сэдэвт ажлыг Ж. Баянсангийн хамт удирдсан).
 2. Д. Бадамдорж, Өөлөд аман аялгууны ойлолго (хэмээх сэдэвт ажлыг удирдаж 1993 оны Х1 сарын 17-нд Хэлбичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалуулсан).
 3. Ц. Баттулга, Монгол нутаг дахи түрэг бичээсийг зарим судлагаа (хэмээх ажлыг удирдаж 1999 оны 6-р сарын 29-нд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнд түүхийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалуулуулсан болно.)
 4. Ким Хаг-сон, Монголын нууц товчоо болон японы Manyoosyuu-гийн тийн ялгалын харьцуулсан судалгаа (Хэл бичигийн ухааны дэд (Ph. D.) докторын зэрэг горилон бичиж байгаа зохиолын ЭШ-ний удирдагчаар 1999 оноос ажиллаж 2002 оны 4-р сарын 29-нд хамгаалуулсан болно.)
 5. Д. Заяабаатар, Сонгодог бичигийн өмнөхи монгол бичигийн дурасхалын хэлзүйн судлагаа (Авиазүй, Үгзүй) [Хэлшинжлэлийн ухааны дэд (Ph. D.) докторын зэрэг горилон бичсэн энэхүү зохиолын ЭШ-ний удирдагчаар ажилласан бөгөөд горилогч уг сэдэвээр 2005 оны 1-р сарын 21-нд амжилттай хамгаалсан болно.]
 6. Сүнг Бёнг-Гү, Монгол солонгос хэлний туслах үйл үгийн харьцуулсан судлагаа, (2004 оны II хагасаас)

Найм. Магистр, дипломын ажил удирдсан байдал

 1. Л. Дармабазар, Монгол хэлэхүйн дохио зангаа (1992 оны 6-р сард энэ сэдэвт дипломын ажил хамгаалахад нь ЭШ-ний удирдагч нь байсан болно).
 2. Л. Дармабазар, Манж хэлний нэрийн зарим дагавар нөхцөлийн судлагаа, (Энэ сэдэвт ажлаар 1994 оны 2-р сард магистрын зэрэг хамгаалахад ЭШ-ний удирдагчаар нь ажилласан бөлгөө).
 3. Самдан Аяана, Монгол тува толь (5000 орчим толгой үгтэй, энэхүү анхны монгол тува толь бичгийг МУИС-ийн Монгол хэлний ангийг 1995 онд төгсгөсөн Тува Улсын оюутан С. Аяана дипломын ажил болгож зохиоход ЭШ-ний удирдагчаар нь ажилласан).
 4. Д. Заяабаатар "Сонгодог монгол бичгийн хэлний өмнөхи үеийн дурсгалын зөв бичих зүйн онцлог" сэдэвт ажлын эрдэм шинжилгээний удирдагчаар ажиллаж 2000 оны 12-р сард Эхбичиг судлалын магистрын зэрэг хамгаалуулсан болно.
 5. Б. Энхжаргал, "Бавж Барс баатарын домог"-ийн эх бичигийн судлагаа, (Эрдэм шинжилгээний удирдагчаар ажилласан энэхүү сэдэвт ажлаар МУИС-ийн МХСС-ийн Эхбичиг-Алтай судлалын тэнхимийн магистрант Б. Энхжаргал 2002 оны 5-р сард Эхбичиг судлалын магистрын зэрэг хамгаалсан болно).
 6. Д. Өлзийбат, "Mong Ф No Gфl Dai"-д тохиолдож буй өнгөрсөн цагийн нөхцөл болон байдлын айг монгол солонгос хэлнээ харьцуулан үзэх нь" (Магистрын зэрэг горилсон энэхүү ажлын эрдэм шинжилгээний удирдагчаар ажиллаж 2003 оны 1-р сарын 9-нд Гадаад хэл соёлын сургуулийн эрдэмийн зөвлөлд хамгаалуулахаар оруулсан).
 7. Ц. Мөнх-эрдэнэ, Ланз, Соёмбо бичигийн үсэгзүйн судлагаа, 2004 оны 1-р сарын 11-нд МУИС-ийн МХСС-ын Эхбичиг-Монгол хэлний салбараар магистрын зэрэг амжилттай хамгаалав).

Ес. Дэд доктор, ШУ-ны докторын бүтээл болон номд бичсэн шүүмж, санал

(баклавар, магистрын дипломын ажилын шүүмжийг энд оруулаагүй болно)

 1. Рецензия на книгу А.А.Дарбеевой "Русско-монгольскые языковые контакты в условиях двуязычия ", Москва, 1984, 197 стр, - Studia Mongolica, Tom. XIII, Fasc. 20, Ulaanbaatar, 1987, стр. 155 - 158.
 2. Русско-Монгольский словарь по естественнонаучным дисциплинам, Москва, 1989, 192 стр (Уг толийг хэвлэхийн өмнө Монголын талаас албан ёсны шүүмж бичсэн бөгөөд түүнд дурдсан санааг тусган засч хэвлэсэн бөлгөө. Номын дотор хавтасанд албан ёсны шүүмжлэгч - рецензент хэмээн тэмдэглэжээ).
 3. Г.Жамъян, Ясное письмо в сравнительным освещении (1988 оны IX сарын 20-нд хэлбичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалахад албан ёсны шүүмжлэгчээр томилогдон ажилласан бөлгөө).
 4. Ж.Сэржээ, Структурно-семантические особенности личных имен в современном монгольском языке (1989 оны XII сард хэлбичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалахад албан ёсны шүүмжлэгчээр томилогдон ажилласан болно).
 5. Д. Баяр, Дорнод Монголын хүн чулуу (1991 оны 12-р сард эл сэдэвээр Түүхийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалахад албан ёсны шүүмжлэгч байгуулгын саналыг бичсэн)
 6. Gaelle Lacase, Les Catйgories corporelles mongoles et leurs utilisation en Rйpublique de Mongolie, Universitй de Paris X, Nanterre, 1995, (Энэхүү ажлыг хамгаалахад доктор С. Дуламын хамт монголын талын албан ёсны шүүмжлэгчээр ажилласан).
 7. Ш. Гэрлээ, Франц монгол хэлний өнгөний нэрийн утгазүйн харьцаа, хамаарал, (2000 оны 12-р сарын 1-нд МУИС-ийн Гадаад хэл, соёлын сургуулийн Эрдэмийн зэрэг цол олгох зөвлөлийн хуралдаанаар Хэлбичгийн ухааны боловсролын (Ph.D.) докторын зэрэг хамгаалахад албан ёсны шүүмжлэгчээр ажилласан болно.)
 8. Гөрөөчингийн Гэрэлмаа, Орчин цагийн монгол хэлний нийлэмж нэртомъёоны бүтэц - утгазүйн судалгаа - (2004 оны 10-р сарын 29-нд уг сэдэвийг хамгаалах Эрдэмийн Зөвлөлийн хуралдаанд албан ёсны шүүмжилэгчээр ажилласан болно.)
 9. Mongolica Pragensia '02 / '03, - Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. IV (236) , Ulaanbaatar, 2005, 257-258-р тал.
 10. Mongolica Pragensia '04 / Mongolica Pragensia '05 / Mongolica Pragensia '06 / Mongolica Pragensia '07 [Edited by J. Vacek, A. Oberfalzerova, Charles University, Praha, 2004 / 2005 / 2006 / 2007] -ийг хэвлэлд шилжүүлэхийн өмнө орох хэрэглэгдэхүүнийг уншиж албан ёсны саналаа бичсэн бөгөөд тухайн дугаар бүрт ...Rewiewd by Prof. Dr. Ts. Shagdarsurung, ... National University of Mongolia... гэж тусхайлан тэмдэглэж, оршилд нь тодруулан дураджээ.
 11. Э. Равдан, Монголын газар нутгийн нэрийн хэлбэр-утгазүйн судлагаа, - Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. IV (236) , Ulaanbaatar, 2005, 259-р тал.
 12. Монголын уран зохиолын харьцуулсан судлагааны нэгэн шинэ бүтээл - Wang Hao (王浩), 蒙古文学开放结构的历史性探索 - Ts. 达木丁苏伦比较文学思想研究 ("Монголын уран зохиолын бүтэцийг нээн үзсэн түүхэн судлагаа, - Ц. Дамдинсүрэнгийн уран зохиолыг харьцуулан судласан сэтгэлгээн дээр тулгуурлав") - Yндэсний монгол судлал, N. 6, 2005, Улаанбаатар, 161-163-р тал.
 13. А. М. Певнов, Чтение Чжуржэньских письмен, (РАН, Институт Лингвистических Исследований) Санкт-Петербург, 2004, стр. 498 [A. M. Pevnov, The Jurchen Script, Grammatological Principles and Linguistic Results of Phonoverified Reading, (Russ. Academy of Sciences, Institute for Linguistic Studies) St. Peterburg, NAUKA, 2004, 498 p.] -Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. V ( 246) , Ulaanbaatar, 2005, 250-252-р тал.
 14. Гүрбадамын Цэвэлсүрэн, "Монголын нууц товчоо"-ны зүйрлэл, адилтгалыг франц хэлнээ орчуулсан онцлог, - Хэлшинжлэлийн ухааны докторын зэрэг горилож Хүмүүнлигийн Их Сургуулийн Эрдэмийн зөвлөлөөр 2006 оны 4-р сарын 21-нд хамгаалсан зохиолын албан ёсны шүүмжлэгчээр ажилласан болно.

Арав. Хянан тохиолдуулж эрхилэн нийтлүүлсэн бүтээлээс

 1. Монголын газар усны нэр томъёо, боловсруулсан Ч.Догсүрэн, П.Хосбаяр, - Улсын Нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 119, Улаанбаатар, 1982, 39- 72 х (Акад. Ш.Цэгмидийн хамт).
 2. Нэр томъёоны толийн номзүй, боловсруулсан Ж. Төмөрцэрэн, - Улсын Нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 119, Улаанбаатар, 1982, 151 - 154 х.
 3. Хүний эшийн монгол орос нэр томъёо, боловсруулсан Г. Цэрэндорж, - Улсын Нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 123, Улаанбаатар, 1982, 43 х.
 4. "Эрдэнэт" комбинатын Цутгах цехийн орос монгол нэр томъёо, боловсруулсан Лхагвадорж, - Улсын Нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 124 -125, Улаанбаатар, 1983, 4 - 5 х.
 5. Тооцоолон бодох техник ба программчлалын нэр томъёо, боловсруулсан Ц.Амарсанаа, Б.Ойдов, Ч. Туяа, Т.Эрдэнэгэрэл, - Улсын Нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 124 -125, Улаанбаатар, 1983,...
 6. Д.Наваан, Б.Сумъяабаатар, Өвөг монгол хэл бичгийн чухаг дурсгал, Улаанбаатар, 1987, 155 х (Доктор Н. Сэр-оджавын хамт).
 7. В.Шварц, Машин техникийн зурагт орос монгол англи нэр томъёоны толь, боловсруулсан Го. Мижиддорж, Р. Баасанжав, Улсын Нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 140 -143, Улаанбаатар, 1983, 1988, 316 х (Уг толийг зохион гаргахыг анх санаачлаж тэр үеийн ЗХУ-ын"Русский язык" хэвлэлийн газраас зохих зөвшөөрөл авч шинээр бэлтгэж буй хэвлэлд оруулсан засварыг нь бүрэнээ нэмэн тусхаж монгол нэр томъёог хянан тохиолдуулснаас гадна хэвлэлийн шууд эхийг гардан бэлтгэж, англи монгол үгийн хэлхээг анхлан нэмэж үйлэдсэн болно).
 8. Ж-Д. Плано Карпини, Монголчуудын түүх, орчуулсан С.Туяа, С. Цолмон, Улаанбаатар, 1988, 3 - 93 х (Эл номын орчуулагч нар орос хэлнээс орчуулсан тул редакторын хувьд эрдэм шинжилгээний франц орчуулгатай нь давхар тулгаж орос болон монгол орчуулгад байсан алдаа мадагийг найруулгын хамт үлэмжхэн засч, он цагийн хэлхээг нэмэж оруулсан бөлгөө).
 9. Б. Сумъяабаатар, Монголын нууц товчоо, Үсгийн галиг, Улаанбаатар, 1990, 967 х. (Л. Манлажавын хамт).
 10. Чой. Лувсанжав нар, Монгол бичгийн хадмал толь, Токио, 1993, 556 х. (Проф. Т.Дашцэдэн, Д.Лхагвасүрэнгийн хамт).
 11. Т. Дашцэдэн, Миний монгол бичиг, Сөүл, 1993, 170 х (Ш.Чоймаагийн хамт).
 12. Ц. Тэрбиш, Монгол хэл өөрөө сур, гадаадынхинд зориулав, Улаабаатар, 1994, 282 х (У. Эрдэнэбулагийн хамт).
 13. Manju Nisan saman-i bitxe - Manju Nisan niduan-u bicig (манж, монгол хадмал дэвтэр) Манж хэлнээс монголчлосон Л.Мишиг, Улаанбаатар, 1995, 94 х.[ Холбогдох 3 зургийг нэмэн хавсаргаж, төгсгөлийн үг бичиж нийтлүүлсэн]
 14. Чин сүзэгт номун хан хутагтын хийдийн гүр дууны бичиг, удиртхал тайлбар бичиж хэвлэлд бэлтгэсэн Л. Эрдэнэчимэг, Улаанбаатар, 1995, 99 х.
 15. Р. Бямбаа, Хэвтээ дөрвөлжин бичиг, түүний дурсгалууд, Улаанбаатар, 1997, 90 х (Товч оршил бичсэн).
 16. Чой. Лувсанжав, О. Аварзэд, Аю. Ганболд, Лу. Дармабал, Тооцоолуурын англи, орос, монгол нэр томъёоны товч тайлбар толь, - Улсын нэр томъёоны комиссын мэдээ, N. 161-162, Улаанбаатар, 2000, 130 х.(С. Лодойсамбын хамт)
 17. Д. Бадамдорж, Монгол хэлний утга судлал, I - III дэвтэр, Улаанбаатар, 2001 он.
 18. Б. Хэнмэдэх, Франц монгол өвөрмөц хэлэлгийн толь, Улаанбаатар, 2002 он.
 19. [Ш. Чоймаа,] Qad-un ьndьsьn quriyangui Altan tobi, (Эх бичгийн судалгаа) Тэргүүн дэвтэр, Улаанбаатар, 2002, 331 тал.
 20. Ш. Чоймаа, Монгол, кирил бичгийн зөв бичих зүйн харьцуулсан судалгаа, Улаанбаатар, 2003, 112 тал.
 21. Б. Баярсайхан, Монгол цаазын бичиг, - MONUMENTA MONGOLICA: IV. 1. [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Улаанбаатар, 2003, 360 тал.
 22. Ц. Мөнх-эрдэнэ, Соёмбо зояди хэмээгдэх монгол үсгийн бичих ёсон оршвой, Улаанбаатар, 2004, 105 тал. [Хоёрдугаар хэвлэл нь 2005 онд (126 тал) мөн нэрээр гарсан бөгөөд үүнд эрдэм шинжилгээний ач холбогдолынхи нь талаар товч оршил бичсэн болно.]
 23. Ц. Мөнх-эрдэнэ, Энэтхэгийн ланз үсгийн бичих ёсон оршвой, Улаанбаатар, 2004, 89 тал. [Хоёрдугаар хэвлэл нь 2005 онд (91 тал) мөн нэрээр гарсан бөгөөд үүнд эрдэм шинжилгээний ач холбогдолынхи нь талаар товч оршил бичсэн болно.]
 24. Г. Буяннэмэх, Lexique de la Terminologie linguistique (Franзais, Mongol, Russe), Улаанбаатар, 2004, 196 тал.
 25. J. Luvsangdorji, J. Vacek, Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course, Tom. I, II, (Charles University in Prague, Philosophical Faculty Institute of South and Central Asian Studies, Seminar of Mongolian Sdudies), Praha, 2004, 424 + 62 p. [With B. Sarantuya]
 26. Г. Буяннэмэх, Elements prefixaux de la Terminologie (Түгээмэл хэрэглээтэй угтвар махбодын утга, франц хэлний жишээгээр), Oulanbaatar, 2005, 99 тал.
 27. Ц. Баттулга, Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд, Тэргүүн дэвтэр, - Улаанбаатар, 2005, А-4: 240 тал.
 28. Р. Бямбаа, Занабазарын дөрвөлжин үсэг, Улаанбаатар, 2005, А-4: 146 тал.
 29. С. Дулам, Чингис хааны Төрийн бэлгэдэл, Улаанбаатар, 2006 он, 288 тал.
 30. Л. Энхбаатар, Л. Энхсайхан, Л. Энхтуяа, Халтарын Лувсанбалдан, Улаанбаатар, 2006, 308 тал (Г. Гантогтохын хамт).

Арваннэг. Зөвлөгчөөр ажилласан бүтээл

 1. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын үндэсний атлас, Москва-Улаанбаатар, 1990 (Уг атласын орос монгол нэр томъёо болон бүхий л бичвэрийн хэл найруулгын зөвлөгчөөр ажилласан бөгөөд энэ тухай номын эхинд нэр цохон дурдсан нь буй).
 2. Идүүлсэн бут ургадаг (Академич, профессор Йөншөөбү Бямбын Ринчений дурсгалд зориулж Монгол Телевизийн "Өлзий" пүүст бүтээсэн 60 минутын баримтат кино), Улаанбаатар, 1991.
 3. Ш. Чоймаа, М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг, Монгол хэлний хэлзүйн толь бичиг (55.000 орчим үгтэй), I / II боть, - BIBLIOTHECA MONGOLICA: Lexicon I -1 / Lexicon I -2, Улаанбаатар, 2005, А-4: 794 тал / 713 тал.
 4. Ш. Чоймаа, М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг, Монгол бичгийн хэлний тонгоруу толь I / II боть, - BIBLIOTHECA MONGOLICA: Lexicon II -1 / Lexicon II -2, Улаанбаатар, 2005, А-4: 563 тал / 522 тал.
 5. Босоо монгол бичиг, МУИС-ийн "Авай" студэд бүтээсэн баримтат кино, 2006 он.
 6. Эрдэмийн элч, Олон улсын монголч эрдэмтэний удаа дараагийн хуралын талаар МУИС-ийн "Авай" студэд бүтээсэн баримтат кино, 2006 он.

Арванхоёр. Эмхидхэл

 1. Олон улсын монголч эрдэмтний III их хурал , I, II, III боть, Улаанбаатар, 1977 - 1979, 367, 311, 412 х (Б.Сумъяабаатар, Н.Цагаач нарын хамт).
 2. Олон улсын монголч эрдэмтний IV их хурал, I, IIIботь, Улаанбаатар, 1985 - 1986, 462, 490 х (Н.Цагаачийн хамт).
 3. Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг / Papers on Mongol Studies, N. 1, МУИС, Монголын судлалын хүрээлэн / Institute for Mongol Studies, NUM, Улаанбаатар, 1991.
 4. Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг / Papers on Mongol Studies, N. 2, МУИС, Монголын судлалын хүрээлэн / Institute for Mongol Studies, NUM, Улаанбаатар, 1992, 124 x.
 5. Монгол хэлний түүхийн судлалын дөрвөн өгүүлэл, - Сонгомол өгүүлэлийн эрихэ цувралын Монгол хэл бичиг хэлмэли, 1-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1992 он, 143 тал. (Дотроо Монгол хэл бичиг, Монголын утга зохиол, Монголын утга соёл гэдэг гурван хэлмэлитэй энэхүү Сонгомол өгүүлэлийн эрихэ хэмээх цувралыг миний бие анх санаачлан буй болгосон болно.)
 6. Эртний монгол хэлний судлал, Сонгомол өгүүлэлийн эрихэ цувралын Монгол хэл бичиг хэлмэли, 2-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1999 он, 128 тал.
 7. Эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть ХIҮ (151), МУИС, Монголын судлалын сургууль, Улаанбаатар, 1999 он, 210 х.
 8. Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть ХҮ (153), МУИС, Монголын судлалын сургууль, Улаанбаатар, 2000 он, 284 х.
 9. Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть ХҮI (160), МУИС, Монголын судлалын сургууль, Улаанбаатар, 2000 он, 268 х.
 10. Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть ХҮII (169), МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, Улаанбаатар, 2001 он, 108 х.
 11. Монголын судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть ХҮIII (178), МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, Улаанбаатар, 2001 он, 130 х.
 12. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. I(182) , Ulaanbaatar, 2002, 182 тал.
 13. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. II (208) , Ulaanbaatar, 2003, 179 тал.
 14. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. III (215) , [Профессор Walter Heissig-ийн 90 насны ойд зориулсан дугаар], Ulaanbaatar, 2003, 180 тал.
 15. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. IV (236) , [Профессор Gyцrge Kara-гийн 70 насны ойд зориулсан дугаар], Ulaanbaatar, 2005, A-4: 262 тал.
 16. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. V ( 246) , [АкадемичЙөншиөбү Ринчен-ий эснэсэний 100 жилийн ойд зориулсан дугаар], Ulaanbaatar, 2005, A-4: 257 тал.
 17. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. VI (267), [Проф. Denis Sinor-ын 90 насны ойд зориулсан дугаар], Ulaanbaatar, 2006, A-4: 348 тал.
 18. Acta Mongolica, Annual Journal of the Centre for Mongol Studies, [МУИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг], Tom. VII (291), Ulaanbaatar, 2008, A-4: 267 тал.

Арвангурав. ЭШ-ний зарим техник ажил

 1. Жангарын туульс, (Увс аймгийн Түргэн сумын Чүхэрийн Намлингийн хайлсан "Үеийн өнчин Жангар туулийн Луузан тив хааны Алтан бишгүүртэй байр олсон тухай" тэргүүн бөлөгийг соронзон хальснаас бичиглэн буулгаж дурдсан эмхитгэлийн 125-135-р талд хэвлүүлсэн болно),
 2. Ринчен, Монгол Ард Улсын хамниган аялгуу, Улаанбаатар, 1969 (Энэ номын 117-121-р талд хавсаргасан гэрэл зурагийн хэвлэлийн эхийг бэлтгэсэн бөлгөө).
 3. Б.Ширэндэв, В.Котвичийн хувийн архиваас олдсон Монголын түүхэнд холбогдох зарим баримт бичиг, Улаанбаатар, 1972, 297 х ( Энэ номыг хэвлэхэд техник редактороор ажиллаж хэвлэлийн бүрэн эхийг бэлтгэсэн болно).
 4. Б.Сумъяабаатар, Монгол солонгос туургатны угсаа гарал, хэлний холбооны асуудал, Улаанбаатар, 1975 (Энэ номын 72, 135, 136-р талд хавсаргасан гэрэл зургийн эхийг бэлтгэсэн бөлгөө).
 5. Б.Сумъяабаатар, Монголын нууц товчоо, үсгийн галиг, Улаанбаатар, 1990