Цэс / Сургалт, хөтөлбөр / Монгол хэл, соёлын зуны сургалтМОНГОЛ СУДЛАЛЫН ЗУНЫ СУРГУУЛЬ 2017

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн нь жил бүрийн 8 дугаар сард ...

1 жил өмнө


Монгол хэл, соёлын зуны сургууль 2016 болно

Монгол хэл, соёлын зуны сургууль 2016 танилцуулга, хөтөлбөр

2 жил, 4 сар өмнө


Two weeks-in country summer course on Mongolian language and cultures 2016

The Institute for Mongolian Studies, NUM to be held Two ...

2 жил, 4 сар өмнө


МОНГОЛ СУДЛАЛЫН ЗУНЫ СУРГУУЛИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Энэ жил МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн, МУИС-ийн Гадаад Харилцаа, хамтын ...

2 жил, 11 сар өмнө