Цэс / Сургалт, хөтөлбөр / Монгол хэл, соёлын зуны сургалтTwo weeks in-country summer course on Mongolian language and culture 2019

The Institute for Mongolian Studies, NUM will be held "Two ...

4 өдөр, 4 цаг өмнө


Монгол судлалын зуны сургуулийг зохион байгууллаа

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн нь жил бүрийн 8 дугаар сард ...

7 сар өмнө


МОНГОЛ СУДЛАЛЫН ЗУНЫ СУРГУУЛЬ 2017

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн нь жил бүрийн 8 дугаар сард ...

1 жил, 7 сар өмнө


Монгол хэл, соёлын зуны сургууль 2016 болно

Монгол хэл, соёлын зуны сургууль 2016 танилцуулга, хөтөлбөр

2 жил, 11 сар өмнө