Цэс / Сургалт, хөтөлбөр / Монгол хэл, соёлын зуны сургалтМОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН ЗУНЫ СУРГУУЛЬ БОЛНО.

Two and three weeks in country-summer course on Mongolian language ...

5 жил өмнө


TWO AND THREE WEEKS IN COUNTRY SUMMER COURSE ON MONGOLIAN LANGUAGE AND CULTURE 2015

МОНГОЛ ХЭЛ СОЁЛЫН ЗУНЫ СУРГУУЛЬ БОЛНО. Two and three weeks ...

5 жил өмнөГадаадын залуу монголч эрдэмтдийн зуны сургууль боллоо

Гадаадын залуу монголч эрдэмтдийн зуны сургуулийг БШУЯ, Монгол Судлалын Үндэсний ...

6 жил, 10 сар өмнө