Цэс / Төсөл / Монгол тайж ноёдын өргөмжлөлийн эх ...Эрдэм шинжилгээний төсөл

Монгол судлалын Хүрээлэнгийн гол үйл ажиллагаа бол эрдэм шинжилгээний төсөл рүү чиглэх ёстой. ШУТСангаас төсөл авахад маш хүндрэлтэй байна. Дотоодын болон гадаадын төсөл санхүүжилтын бололцоо судалж байгаа. Одоогийн байдлаар эрдэм шинжилгээний 2 төсөл хэрэгжүүлсэн бөгөөд 4 төсөл хэрэгжиж байна. Үүнд: «Монгол судлалын мэдээллийн нэгдсэн сан» ...

4 жил, 5 сар өмнө