Цэс / Үйл явдал / Эрдэм шинжилгээний хурал симпозиум, эрдэм ...Call for papers for the 2017 annual meeting

Call for papers

1 жил, 7 сар өмнө


"Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс"-ны эх бичгийн цогц судалгаа" сэдэвт төслийн нээлт ...

“ДАЙЧИН ГҮРНИЙ ДОТООД ЯАМНЫ МОНГОЛ БИЧГИЙН ГЭРИЙН ДАНС”-НЫ ЭХ БИЧГИЙН ...

1 жил, 8 сар өмнө


Монгол Судлалын Хүрээлэнгээс эрхлэн хэвлүүлдэг Acta Mongolica сэтгүүлийн 2016 оны дугаарт өгүүлэл хүлээн авна

ЭРХЭМ ХҮНДЭТ _________________________________ ТАНЫГ “ACTA MONGOLICA” СЭТГҮҮЛД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ ...

1 жил, 8 сар өмнө


"МОНГОЛ: ОРОН, СОЁЛ СУДЛАЛ" сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авна

МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн хэвлүүлдэг МОНГОЛ: ОРОН, СОЁЛ СУДЛАЛ ...

1 жил, 8 сар өмнө